Goede doelen actie Kerst 2019

Greenock is samen met CAD Accent onderdeel van Arkance Systems NL.

CAD Accent heeft al jaren de mooie traditie om met kerst goede doelen te ondersteunen. Nu ook wij hier onderdeel van zijn willen we dat mooie gebaar graag samen met CAD Accent doorzetten. Alle medewerkers hebben een aantal goede doelen geselecteerd waarvan zij vinden dat deze een financieel steuntje in de rug verdienen. Door het steunen van deze organisaties willen we een directe bijdrage leveren aan een betere maatschappij. We nodigen u als relatie graag uit om mee te doen en uw favoriete goede doel te kiezen!

Arkance Systems NL stelt €1000,- ter beschikking en zal dit bedrag op basis van het aantal stemmen naar rato verdelen onder zes goede doelen. Meer informatie over deze organisaties en het fantastische werk dat ze doen, vindt u hieronder. U kunt tot en met 5 januari eenvoudig uw stem uitbrengen. Kort daarna zullen wij de resultaten op deze pagina bekend maken en de bedragen overmaken naar de goede doelen.

Laat uw stem horen!

 

Stichting Onky Donky vindt dat kinderen in een zorgelijke situatie,
extra aandacht verdienen in het Onky Donky Huis.
Ga naar de website

BMF staat voor een duurzaam Brabant, schone natuur en gezonde
omgeving.
Ga naar de website

Ondersteunt kinderen van gezinnen waar te weinig geld is voor
creatieve activiteiten.
Ga naar de website

Stichting DierenLot helpt dieren die een beroerd bestaan lijden en
steunen hiervoor kleine, regionale organisaties.
Ga naar de website

Zet zich in voor een samenleving waarin iedere oudere kan leven zoals hij
of zij dat wenst.
Ga naar de website

Stichting Kanjer Wens vervult wensen van kinderen met een ernstige ziekte of
chronische aandoening.
Ga naar de website

 

Door: 
Felicia Glasmacher
afbeelding van Felicia Glasmacher