Nieuwsoverzicht

COVID-19 (Coronavirus) houdt de wereld in zijn greep. De situatie is ongekend en niemand heeft ervaring met zulke grootschalige maatregelen. Het is duidelijk dat we met z’n allen een beetje moeten geven en nemen om zo gezamenlijk door deze periode te kunnen komen.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van alle actuele informatie en maatregelen die wij nemen. Hierbij laten wij ons leiden door de adviezen van het RIVM en houden wij vast aan de volgende kernwaarden:

Helaas hebben als gevolg van het oprukkende Corona-virus enkele buitenlandse sprekers aangegeven niet naar Nederland te mogen reizen vanwege opgelegde reisrestricties.

Om die reden hebben we het vervelende besluit moeten nemen het Innovation Forum uit te stellen. Onze excuses voor de late berichtgeving - de effecten van het virus ontwikkelen zich sneller dan wij eind vorige week konden voorzien. 

Wij vragen begrip voor deze overmachtssituatie en hopen een nieuwe datum te kunnen vastleggen in het najaar! Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Graag stellen wij u alvast voor aan een aantal van onze sprekers op het Greenock│Arkance Innovation Forum op 12 maart!

Jean-Pierre van Gastel

Jean-Pierre van Gastel, 49 jaar, Machinaal verspaner en werkzaam voor Autodesk distributie sinds 1995.

Op 12 maart organiseert Greenock | Arkance Systems het Tweede Nationale Innovation Forum.

We hebben een boeiend programma samengesteld voor mensen die werkzaam zijn in Engineering, Productie en Management in de Maakindustrie. Er zijn presentaties van klanten, van Autodesk en andere experts in uw vakgebied.

Donderdag 12 maart organiseert Greenock │Arkance Systems het Innovation Forum.

Deze dag staat geheel in het teken van Innovatie in de maakindustrie.

Toenemende vraag – toenemende druk

De maakindustrie in Nederland loopt al een aantal jaren als een tierelier. De orderportefeuille stroomt over, er is veel werk en er wordt winst gemaakt.

Ontwerpinformatie in Productie - goed geregeld?

Donderdag 16 januari as. organiseert Greenock NL│Arkance Systems in nauwe samenwerking met Datech, een gratis webinar Data Management voor Productie. Dit webinar staat geheel in het teken van het documentbeheer in een productieomgeving.

€1.000 voor goede doelen

In december hebben de medewerkers van Arkance Systems NL en bezoekers de gelegenheid gekregen een goed doel te steunen waarvan we vinden dat dit een financieel steuntje in de rug verdient.

Op donderdag 16 januari 2020 organiseert Greenock NL│Arkance Systems in nauwe samenwerking met Datech, een gratis webinar Data Management voor Productie. Dit webinar staat geheel in het teken van het documentbeheer in een productieomgeving.

Greenock is samen met CAD Accent onderdeel van Arkance Systems NL.

CAD Accent heeft al jaren de mooie traditie om met kerst goede doelen te ondersteunen. Nu ook wij hier onderdeel van zijn willen we dat mooie gebaar graag samen met CAD Accent doorzetten. Alle medewerkers hebben een aantal goede doelen geselecteerd waarvan zij vinden dat deze een financieel steuntje in de rug verdienen. Door het steunen van deze organisaties willen we een directe bijdrage leveren aan een betere maatschappij. We nodigen u als relatie graag uit om mee te doen en uw favoriete goede doel te kiezen!

Wist je dat je gebruik kan maken van een revolutionaire manier van ontwerpen waarbij CAD (Computer Aided Design) tot zijn volste recht komt?