Inventor Transition for 3D users

Geavanceerde opleiding van drie dagen

In deze opleiding van drie dagen leert u een juiste basis te leggen voor het gebruik van Inventor Professional als gebruiker van Solid Works, Catia, Pro/Engineer of Solid Edge. In deze opleiding leert u hoe een ontwerp te realiseren en hoe 3D modellen, samenstellingen en 2D tekeningen gemaakt worden.

Deze opleiding is bestemd voor mensen die al ervaring hebben met een parametrisch 3D-tekenpakket. Ze kan ook nuttig zijn voor mensen die al ervaring met Inventor hebben maar nood hebben aan opfrissing.

Na afloop is de gebruiker in staat een 3D-ontwerp efficiënt te modelleren en documenteren volgens de 'Inventor-filosofie'. Tijdens deze cursus wordt extra aandacht geschonken aan de verschillen ten opzichte van de andere gelijkaardige 3D-pakketten. Met behulp van oefeningen evalueren we de kennis van de deelnemer en sturen we bij waar nodig. Ervaring met andere 3D applicaties, zoals Solidworks, Catia, Pro/Engineer of Solid Edge is vereist.

BijlageGrootte
Inventor Transition for 3D users NL.pdf297.47 KB