Hoe start ik vandaag nog met BIM?

De moderne CAD-gebruiker werkt op dezelfde manier als vroeger

Veel ontwerpers gebruiken vandaag nog CAD-oplossingen om tekeningen te maken en bouwkundige projecten inzichtelijk te maken. In de praktijk worden veel 'foutjes' pas zichtbaar in de uitvoeringsfase. Hoe komt het dat er in deze moderne tijden toch nog zoveel fout gaat tijdens de uitvoering van een project?

Een van de redenen is dat we tekenplannen maken op dezelfde manier als vroeger. De tekenplank is vervangen door een CAD-station, maar de werkwijze blijft dezelfde: alle details worden los van elkaar getekend. Visualisaties zijn tijdrovend en duur en worden niet altijd opnieuw gemaakt bij wijzigingen in het project. Opdrachtgevers willen ook nauwer betrokken bij het project en deadlines voor opleveringen worden steeds krapper.

 

De oplossing: BIM

We staan pas aan het begin. Iedereen wil BIMMEN, maar de praktijk is minder evident: we zijn nog behoorlijk ver van het ideaalbeeld. 

In een ideale BIM-wereld:

  • beschikt het systeem over alle informatie.
  • zijn er duidelijke samenwerkingsafspraken.
  • gebruikt iedereen het systeem op dezelfde manier
  • zijn alle planningen aan elkaar gekoppeld.
  • is er volledige financiële transparantie.

Kortom: op alle niveaus is integrale samenwerking essentieel en daarvoor moet alles 'juist' zijn, zowel tussen de oren als op de werkvloer. 

Hoewel de markt verbetert, vormen strakke projectplanningen en -budgetten een continu risico voor architecten, aannemers,... tot het punt waar marges niet verder omlaag kunnen.
BIM heeft nog veel potentiële gebruikers in het verschiet. Om hun concurrentiepositie te behouden en meer omzet te realiseren, bekijken bouwbedrijven de mogelijkheid om BIM als standaard te gebruiken in al hun processen.

 

De starttool: Autodesk Revit LT Suite

De AutoCAD Revit LT Suite kan een groot deel van de 'ontwerpproblemen' oplossen. Hierbij krijgt u meer ruimte en tijd om bouwkundige problemen van het project te vermijden. Deze suite bevat AutoCAD LT én Revit LT en sluit aan op uw bestaande manier van werken. U hoeft dus zeker niet verplicht om te schakelen naar 3D. In Revit LT werkt u in 2D aanzichten, snedes en detailleringen zoals u dat vroeger deed. Doordat de verschillende zichten aan elkaar gelinkt zijn, krijgt u als resultaat een 3D model. Als u wijzigingen doorvoert in een bepaald zicht dan passen de andere zichten en het 3D model zich ook mee aan. Hierdoor vermindert u de foutenlast aanzienlijk en bespaart u veel tijd. 

Deze software combo geeft u de mogelijkheid om ontwerpwijzingen door te voeren waarbij het bouwkundig model (zowel 2D als 3D) up-to-date blijft. Andere partijen krijgen sneller inzicht in het project omdat de communicatie eenvoudiger en duidelijker is. Het is ook mogelijk om na verloop van tijd van Revit LT naar de Architecture, Engineering & Construction Collection door te groeien. Hiermee kan u verder werken met Revit, de full-versie. 

 

Revit bibliotheek

Om u een extra zetje te geven bestaat er een bibliotheek (Revit Localiser) met Belgische en Nederlandse content zoals wanden, kozijnen, deuren, …  zodat u onmiddellijk van start kan gaan. Als nieuwe Revit-gebruiker raden we u aan om een opleiding te volgen, zodat u sneller van start kan gaan. Ons Greenock Training Center leert u een grondige productkennis aan en geeft u ook advies over het uitrollen van BIM in uw organisatie.

Gelinkte producten: 

AutoCAD Revit LT Suite

Autodesk Revit

Architecture, Engineering & Construction Collection

 

Evenementen

Referenties

BSC Grote BIM projecten realiseren met Greenock

Nieuws & blog