Efficiënter gebruik van digitale data

Data beter beheren met behulp van BIM

BIM is een proces voor het beheren van de informatie die wordt geproduceerd tijdens de levenscyclus van een project. Het gebruik van BIM bleef was vroeger beperkt tot architecten, maar is nu in beweging binnen alle disciplines van de bouwnijverheid.

BIM is niet alleen een tool maar een oplossing voor de toekomst, ondersteund door 3D-modellen en intelligente gestructureerde gegevens. Variabele digitale modellen of een geïntegreerd model bevatten alle informatie over het project, dat wordt gebouwd door de projectdeelnemers en ondersteunen de onderlinge uitwisseling van gegevens. 

Naast de plannings- en ontwerpfase bevat de BIM-methode ook kostenbeheersing, constructiemanagement, projectmanagement en facility management.

Meer info?

Contacteer onze BIM-expert voor een extra woordje uitleg.

 

Evenementen

Referenties

BSC Grote BIM projecten realiseren met Greenock

Nieuws & blog